تماس با ما

آدرس:کرمان انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی - ابتدای جاده هفت باغ پست الکترونیک : pegahkerman@yahoo.com تلفن : 33221211 ( 34 ۹۸+) فاکس : 33222446 ( 34 ۹۸+)