شهریور ۲۵, ۱۳۹۶

بازدید پروفسور زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

بازدید پروفسور زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
برگزاری پنجمین دوره ارزیابی حسی کودک در پگاه کرمان

برگزاری پنجمین دوره ارزیابی حسی کودکان توسط واحد تحقیق و توسعه پگاه کرمان

برگزاری پنجمین دوره ارزیابی حسی کودکان توسط واحد تحقیق و […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۶
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 96

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سوی سازمان صنعت […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۶
برگزاری چهارمین دوره ارزیابی حسی کودک در پگاه کرمان

برگزاری چهارمین دوره ارزیابی حسی کودکان توسط واحد تحقیق و توسعه پگاه کرمان

برگزاری چهارمین دوره ارزیابی حسی کودکان توسط واحد تحقیق و […]